دکتر محمد بهرامی خوشکار

تعداد بازدید:۴۰۷۸
دکتر محمد بهرامی خوشکار

محمد بهرامی خوشکار (۱۳۴۱ - تاکنون) فقیه ، از اساتید مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری(ره)  و نماینده مردم کرمان در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری است.