زبان‌های خارجی

تعداد بازدید:۱۲۴۵

زبان و ادبیات عرب:

با توجه به ارتباط عمیق دروس فقهی و حقوقی و کلامی مانند منطق، اصول فقه، لمعه دمشقیه و  با زبان و ادبیات عرب، در دانشگاه شهید مطهری این درس جزو دروس پایه می‌باشد.

رویکرد آموزشی  دانشگاه شهید مطهری در درس زبان و ادبیات عرب بدین گونه است که زبان و ادبیات عرب به‌عنوان ابرازی مفید برای فهم و یادگیری بهتر متون و دروس عربی استفاده شود لذا ۱۰ واحد درسی به‌صورت رسمی برای این درس منظور شده است که در اجرا ساعت بیشتری برای آن لحاظ شده است.


مکالمه عربی:

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر سیاست‌های آموزشی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری، تبیین حکیمانه دین به‌عنوان مهم‌ترین رسالت و هدف این مجموعه قرار گرفت. با توجه به گستره جغرافیایی دین اسلام و لازم بودن گسترش این امر در دیگر کشورهای اسلامی و همچنین وجود زبان عربی به‌عنوان زبان بین‌المللی اسلامی، دانشگاه شهید مطهری بر آن شد تا از این زبان به‌عنوان وسیله و ابزاری برای تبیین حکیمانه دین در دیگر ملل اسلامی بهره ببرد و دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی بتوانند از آموخته‌های خود در این واحد درسی به بهترین نحو استفاده کنند.

واحد مکالمه عربی در سال ۱۳۹۲ در واحد برادران مشهد به اجرا در آمد؛ و درحال حاضر بین ۱۰ تا ۱۲ واحد برای این درس در نظر گرفته‌شده است که از این مقدار ۲ واحد ابتدایی به‌صورت اجباری و باقی واحدها به‌صورت اختیاری لحاظ شده‌اند.