اندیشکده مطهر

تعداد بازدید:۱۳۲۸

اندیشکده مطهر

از آنجایی که مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری مسمی به نام استاد شهید مرتضی مطهری  می باشد،  همواره این دغدغه در بین مسئولین مجموعه وجود داشته است که یک رابطه عمیق میان نام مجموعه و رویکرد و سیاست های مدرسه عالی و دانشگاه ایجاد شود و همچنین دانش آموختگان مجموعه بتوانند از معارف و کتب این استاد فرزانه بهره لازم را کسب کنند. در این راستا در ابتدای امر، بخشی از سر فصل های کمکی واحد های درسی به این امر اختصاص داده شده است. بطوریکه دانشجویان در واحد های درسی همچون تاریخ تحلیلی صدر اسلام، فلسفه اخلاق، درایۀ الحدیث و .... به فراگیری مبانی و اندیشه های فکری شهید مطهری (ره)-که به حق اسلام ناب را به طرز قابل فهم و متناسب با جامعه امروزی به مخاطب می اموزد - می پردازند. شیوه تدریس و آموزش در این واحد های درسی بدینگونه است که با استفاده از اساتید مجرب در این حوزه، مطالب کتب شهید مطهری در موضوعات مختلف (متناسب با واحد درسی ارائه شده) برای دانشجویان تبیین می شود و دانشجویان با مطالعه و مباحثه به یادگیری مطالب می پردازند.

علاوه بر این، با توجه به هجوم گسترده شبهات دینی و اعتقادی در بستر جامعه ، ضرورت فراگیری مطالب و علوم به روز در جهت رفع این شبهات دو چندان شده است لذا اهتمام مسئولین مجموعه برای پیاده سازی طرح اندیشکده مطهر بیش از پیش شد. در حال حاضر بین 8 تا 10 واحد رسمی در قالب آثار مطالعاتی شهید مطهری در اختیار دانشجویان قرار گرفته است و در واحد های مشهد در حال اجراست.