گروه روانشناسی

تعداد بازدید:۱۵۳۲

گروه روانشناسی از سال 1389 در دانشگاه تاسیس شد.

** مدیر گروه

** اعضای هیأت علمی

** اساتید مدعو