گروه روانشناسی

تعداد بازدید:۱۳۳۹

 

گروه روانشناسی از سال 1389 در دانشگاه تاسیس شد.

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

اساتید مدعو