خانم دکتر خسروشاهی

تعداد بازدید:۱۲۸۱
خانم دکتر خسروشاهی

دکتر فرحناز خسروشاهی: (1341)

مستشار قضایی قوه قضائیه

سوابق تحصیلی:

کارشناسی در رشته فقه و حقوق اسلامی در مدرسه عالی شهید مطهری

کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق اسلامی در مدرسه عالی شهید مطهری

دکتری در رشته فقه و حقوق جزا در مدرسه عالی شهید مطهری

سوابق اجرایی:

قاضی تحقیق شهرستان تهران در سال 75 در دادسرای سرپرستی

قاضی تحقیق شعب حقوقی و قضایی در سالهای 76 و 77  

مشاور قضایی در دادگاه های خانواده

معاون سرپرست مجتمع های قضایی،

معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران،

معاون دادستان در امور زنان و اطفال و خانواده،

معاون دادستان و سرپرست ناحیه 25،

معاون نظارت و ارزشیابی بانوان دارای پایه قضایی دادسراهای عمومی و انقلاب تهران

 مستشار قضایی قوه قضائیه 

سوابق تدریس:

تدریس فقه جزایی در دانشگاه های شهید مطهری و امام صادق و دانشگاه آزاد و دوره های ضمن خدمت قضات