خانم دکتر صفیری

تعداد بازدید:۶۹۷

خانم دکتر اکرم صفیری:

(استاد یار پایه 25 و عضو هیات علمی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری) 

 

کارشناسی در رشته علوم دینی و معارف اسلامی (فقه و حقوق اسلامی فعلی) در مدرسه عالی شهید مطهری

کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی در مدرسه عالی شهید مطهری

دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی در مدرسه عالی شهید مطهری

سوابق اجرایی:

به مدیریت واحد خواهران تهران به مدت 15 سال،

مدیر گروه فقه واحد خواهران تهران

سوابق تدریس:

مدرسه عالی شهید مطهری

دانشگاه مذاهب اسلامی

جهت مطالعه بیشتر سوابق علمی و پژوهشی اینجا را کلیک کنید.