خانم دکتر غلام نژاد

تعداد بازدید:۳۷۷

خانم دکتر غلام نژاد:

سوابق تحصیلی:

دیپلم علوم و معارف اسلامی از دبیرستان شهید مطهری

کارشناسی در رشته فلسفه و حکمت اسلامی در دانشگاه شهید مطهری

کارشناسی ارشد در رشته فلسفه و حکمت اسلامی در انجمن حکمت و فلسفه ایران

دکتری در رشته فلسفه و حکمت اسلامی در دانشگاه قم

سوابق اجرایی:

کارشناس امور پژوهشی دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران

عضو شورای پژوهشی برخی مدارس علمیه خواهران

استاد راهنما و استاد مشاور پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی،

داور ارزیاب پژوهش های حوزوی و دانشگاهی.