خانم دکتر شاکری مهرام

تعداد بازدید:۳۴۱

خانم دکتر لیلا شاکری مهرام (1350):

مدیریت دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران

 

سوابق تحصیلی:

دیپلم علوم و معارف اسلامی از دبیرستان شهید مطهری

کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی از دانشگاه شهید مطهری

کارشناسی ارشد رشته فلسفه و حکمت اسلامی از دانشگاه شهید مطهری

دکتری رشته فلسفه و حکمت اسلامی از  دانشگاه پنجاب

سوابق اجرایی:

معاونت فرهنگی انجمن اسلامی ایرانیان خارج از کشور،

معاونت پژوهشی حوزه،

مدیریت دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران

سوابق تدریس:

به مدت 20 سال در مراکز آموزشی و دانشگاه های داخل و خارج از کشور