خانم دکتر الهام شریعتی

تعداد بازدید:۷۵۶

خانم دکتر الهام شریعتی (1359):

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی در دانشگاه شهید مطهری

کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی در دانشگاه شهید مطهری

دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی در دانشگاه شهید مطهری

 

سوابق اجرایی:

 عضو گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا)ره(، 1392-1397

عضو گروه حقوق دانشگاه الزهرا)ره(، از سال 1397

مدیر گروه حقوق دانشگاه الزهرا)ره(، از آبان 1397

دبیر کارگروه فقه و حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی از سال 1395

 

سوابق تدریس:

در مقطع کارشناسی و کارشناسی اشد از سال 1381 تاکنون

دروس فقه، اصول فقه، فقه تطبیقی، و حقوق بین الملل اسلامی، حقوق تطبیقی، زبان تخصصی فقه، زبان تخصصی حقوق، حقوق اساسی، حقوق جزای عمومی، حقوق مدنی، مقدمه علم حقوق، کلیات حقوق، حقوق،قواعد فقه جزایی، قواعد فقه مدنی، روش تحقیق در دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه الزهرا)س(، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه رفاه و حوزه علمیه حضرت فاطمه زهرا)س(. نام برد.

 

افتخارات علمی:

رتبه ی اول در دوره ی کارشناسی با معدل 29 / 19 ؛

رتبه ی اول در دوره ی کارشناسی ارشد با معدل: 38 / 18 ؛

رتبه اول در در دوره ی دکتری با معدل: 49 / 18 ؛

رتبه اول در آزمون جامع دکتری؛

رتبه ی دوم علمی جشنواره ی طلاب و دانشجویان بسیجی در سال تحصیلی 79 - 78 استان یزد؛

رتبه ی ممتاز علمی جشنواره ی طلاب و دانشجویان بسیجی در سال تحصیلی 83 - 82 استان تهران؛

رتبه دوم علمی جشنواره ی طلاب و دانشجویان بسیجی در سال 85 - 84 استان تهران؛

رتبه مقام اول علمی همایش هفته ی بسیج در استان اصفهان در سال 84

کسب عنوان پژوهشگر برتر گروه در سال تحصیلی 93 - 94 .