خانم دکتر پلنگی

تعداد بازدید:۶۸۷

خانم دکتر منیره پلنگی:  

دانشیار پایه 26 و هیات علمی دانشگاه شهید مطهری

سوابق تحصیلی:

کارشناسی در رشته علوم و معارف اسلامی (فقه و حقوق اسلامی فعلی) در مدرسه عالی شهید مطهری

کارشناسی ارشد در رشته فلسفه و حکمت اسلامی در مدرسه عالی شهید مطهری

دکتری در  رشته فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس

سوابق  علمی و پژوهشی:

عضویت هیئت داوران گروه فلسفه و کلام و ادیان و عرفان (شورای بررسی متون و کتب اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

همکاری با سازمان سنجش بعنوان عضو گروه فلسفه از سال 70 تا سال 90

 همکاری با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در زمینه نقد کتاب

همکاری با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در زمینه نقد آثار علمی جشنواره فارابی (گروه فقه و اصول، علوم قرآنی و حدیث، و گروه فلسفه، کالم، اخالق، ادیان و عرفان)

عضویت کمیسیون علوم عقلی هیئت ممیزه مشترک استان تهران

سوابق اجرایی:

عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری از سال 1376

دبیری گروه فلسفه مدرسه عالی شهید مطهری از سال 1381 تا 1388

مدیریت گروه فلسفه از سال1390

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه شهید مطهری از سال 91

عضو شورای پژوهشی دانشگاه شهید مطهری از سال 92

جهت مطالعه بیشتر اینجا را کلیک کنید.