خانم دکتر چترچی

تعداد بازدید:۵۲۴

خانم دکتر نوشین چترچی:

هیات علمی مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی دانشگاه صنعتی شریف

سوابق تحصیلی:

کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی (فقه و حقوق اسلامی) از دانشگاه (مدرسه عالی) شهید مطهری

کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه (مدرسه عالی) شهید مطهری
 

دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران
 


عناوین پایان نامه ها:

کارشناسی ارشد: قاعده غرور و تتبع کاربرد آن در فقه و قانون مدنی

دکتری:  بررسی مبانی فقهی موارد پرداخت دیه از بیت المال

سوابق تدریس:

 • دانشگاه صنعتی شریف:
  • اندیشه اسلامی 1 و 2
  • انسان در اسلام
  • اخلاق اسلامی
  • اخلاق خانواده
  • آئین زندگی
  • متون اسلامی
  • دانش خانواده
 • دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) به عنوان مهمان:
  • اصول عقاید
  • فقه
  • اصول فقه
 • دانشگاه شهید مطهری به عنوان مهمان:
  • تفسیر
  • فقه

تالیفات چاپ شده:

 • جایگاه زن در قانون- انتشارات دفتر امور زنان ریاست‌جمهوری چاپ 1373 (به‌عنوان یکی از تدوین‌کنندگان)
 • دانش اخلاق و دانش ها انتشارات مه‌جو- چاپ 1380
 • فلسفه و کلام مقدماتی انتشارات دانشگاه امام‌صادق‌(علیه‌السلام) چاپ 1380 (به‌عنوان یکی از مؤلفین)

جزوه های درسی:

 • آشنایی با علم نحو دفتر اول انتشارات دانشگاه صنعتی شریف چاپ 1373
 • معارف اسلامی (2) انتشارات دانشگاه صنعتی شریف چاپ 1378
 • اخلاق اسلامی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف چاپ 1378

مقالات چاپ شده:

 • قاعده غرور و کاربرد آن در فقه و قانون مدنی نشریه رهنمون دانشگاه شهیدمطهری 1373
 • آموزش عالی و قانون اساسی مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران 1376
 • ویل در قرآن و ناهشیاری دانشور (فصلنامه علمی پژوهشی)، دانشگاه شاهد 1376
 • رابطه ‌اخلاق‌ با عرفان، فقه، علوم ‌تربیتی‌و روان‌شناسی-‌‌‌‌‌ مجموعه‌مقالات‌پژوهشی‌دانشگاه‌صنعتی‌شریف 1377
 • زن و سیاست در قرآن ندای صادق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) 1380
 • امکان سنجی اسکان موقت زوج‌های دانشجو مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف 1381
 • رابطه بین عزت نفس، سلامت روان و موفقیت تحصیلی و بررسی مقایسه‌ای آن بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی شریف مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف 1382
 • نگرش فقهی به هیپنوتیزم مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف 1383
 • حرمت خود، ابعاد سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانشور دانشگاه شاهد 1383
 • بررسی نگرش فقهی به هیپنوتیزم بالینی دانشور، دانشگاه شاهد 1384
 • بررسی رابطه بین کمال‌گرایی (کمال طلبی) با خلاقیت در دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی شریف مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف 1385
 • نامیرایی نهادین و افسردگی مجله علوم روانشناختی 1385
 • جایگاه امور حسبیّه در نظام حقوقی اسلام مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف 1386
 • مسئولیت پرداخت دیه از بیت‌المال بر مبنای قاعدة فقهی «الخراج بالضمان» با توجه به دیدگاه امام‌خمینی(ره) متین 1389
 • تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال مقالات و بررسی‌ها 1389

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها:

 • آموزش عالی و قانون اساسی نخستین سمینار آموزش عالی در ایران 1376
 • زن و سیاست در قرآن دانشگاه الزهرا 1375