خانم دکتر ابراهیمی

تعداد بازدید:۱۰۱۰

خانم دکتر بی بی رحیمه ابراهیمی:

استادیار و هیات علمی دانشگاه شهید مطهری

سوابق تحصیلی:

دیپلم رشته علوم و معارف اسلامی از دبیرستان شهید مطهری مشهد

کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی در مدرسه عالی شهید مطهری واحد مشهد

کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی در مدرسة عالی شهید مطهری تهران

دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق تدریس:

 1. از سال 1386 تا 1394 هر ترم 10 ساعت تدریس در دوره کارشناسی (لمعتین، اصول استنباط و اصول فقه)
 2. از سال 1394 تدریس «قواعد فقه» در دوره کارشناسی ارشد.
 3. تدریس درس سمینار برای مقطع کارشناسی ارشد
 4. تدریس در مقطع دکتری جامعه المصطفی در نیمسال دوم 96-97 ماده درسی «تفسیر آیات الاحکام با گرایش حقوق»
 5. تدریس در مقطع دکتری جامعه المصطفی در نیمسال اول 97-98 ماده درسی «حقوق مدنی و قرآن» 
 6. طراحی سؤال برای آزمون ورودی کارشناسی ارشد مدرسه عالی شهید مطهری.
 7. مصاحبه علمی داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد مدرسه عالی شهید مطهری.
 8. مصاحبه علمی و اخلاقی داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی مدرسه عالی شهید مطهری.

سوابق اجرایی:

 1. مدیریت دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد از تاریخ 1/10/1394 تا 1/6/1396.
 2. معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد از تاریخ 1/6/1396.
 3. طراحی و اجرای همایش ها

سوابق علمی و پژوهشی:

ایشان میتوان به چاپ مقالات متعدد علمی و پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی مجلات علمی و پژوهشی و راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها، داوری پایان نامه ها، برگزاری نشست های علمی و تهیه جزوات آموزشی اشاره کرد.