خانم دکتر صبورا امین فر

تعداد بازدید:۳۷۰۵
خانم دکتر صبورا امین فر

دکتر صبورا امین فر(1360):

سرپرست و  فرمانده دانشکده حضرت زینب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سوابق تحصیلی:

 کارشناسی  رشته فقه و حقوق از دانشگاه شهید مطهری

 کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی از دانشگاه شاهد

دکتری سیاست گذاری فرهنگی از دانشگاه باقرالعلوم قم 

 

سوابق فرهنگی:

از جمله فعالیت های فرهنگی میتوان به جانشین مسئول و مسئول بسیج خواهران دانشگاه شهید مطهری و عضو هیات موسس و نماینده حقوقی سازمان مردم نهاد کانون اندیشه مشکوه و پژوهشگر و عضو شورای مرکزی موسسه پژوهشی طلیعه رویش اشاره کرد.

سوابق پژوهشی:

تدوین سند راهبردی دانشکده حضرت زینب، تدوین سند راهبردی تشکیل مرکز عالی زنان و خانواده، بررسی تاثیر روابط درون خانوادگی بر مقوله حجاب در میان زنان جوان شهر تهران.

 

سوابق اجرایی:

پژوهشگر، مدیر پژوهش، مدیر آموزش، سرپرست و  فرمانده دانشکده حضرت زینب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی