خانم دکتر لامع

تعداد بازدید:۳۵۵

خانم دکتر زهرا لامع:

استادیار و هیئت علمی دانشکده رفاه

سوابق تحصیلی:

دیپلم علوم و معارف اسلامی از دبیرستان شهید مطهری

کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی در دانشگاه شهید مطهری

کارشناسی ارشد رشته حقوق در دانشگاه شهید مطهری

دکتری رشته فقه و مبانی حقوق و اندیشه‌های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

تالیف کتاب:

کاربرد قواعد فقه در روابط مالی زوجین

مقالات:

 بررسی تفاوت‌های جرم محاربه و بغی در منابع اسلامی چاپ شده در فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره یازدهم سال ۸۸

کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در موضوع مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی متین شماره ۵۸ سال ۹۲

قاعده فقهی بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه و کاربرد آن در مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی چاپ شده دوفصلنامه علمی پژوهشی متین شماره ۶۸ سال ۹۳ مبانی حاکم بر حل و فصل دعاوی خانوادگی با رویکرد عدالت ترمیمی لامع زهرا، مینا زهرا دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده سال ۱۴۰۰

مبانی حضانت و سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در فقه و حقوق موضوعه ایران لامع زهرا، جان‌نثاری زهرا، دوفصلنامه علمی پژوهشی انتظامی و اجتماعی زنان و خانواده سال ۱۴۰۰

تعیین معیار تحریم حلال در شروط ضمن عقد نکاح لامع زهرا، جلالوند افسانه،

طرح پژوهشی:

گردآوری درسنامه فقه تطبیقی به سفارش دانشگاه امام صادق

سوابق اجرایی:

ارزیاب و داور مقالات دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق علیه السلام

استاد راهنمای دانشجویان در دوره کارشناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام استاد راهنمای دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد دانشکده رفاه

مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی در دانشکده رفاه

استاد مشاور انجمن علمی گروه فقه و حقوق اسلامی

سوابق تدریس:

 تدریس دروس تخصصی در دانشکده رفاه

تدریس دروس تخصصی در دانشگاه امام صادق علیه السلام

تدریس دروس تخصصی در دانشگاه مذاهب اسلامی

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی حاکم بر حل و فصل دعاوی خانوادگی با رویکرد عدالت ترمیمی دانشکده رفاه

مبانی حضانت فرزندان طلاق، نامشروع، بی‌سرپرست و بدسرپرست در حقوق موضوعه ایران دانشکده رفاه

پایان نامه کارشناسی ارشد نقشه تحولات پزشکی در اراده زنان بر اساس امضایی و تاسیسی بودن دانشکده رفاه

پایان نامه کارشناسی ارشد تطبیق قواعد و احکام فقهی و مناظرات حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علی علیه السلام با خلفا در واقعه فدک دانشکده رفاه

و .....