دکتر سیدابوالقاسم نقیبی

تعداد بازدید:۳۱۸۱
دکتر سیدابوالقاسم نقیبی

سید ابوالقاسم نقیبی (۱۳۴۲-تاکنون) از سوابق وی می‌توان به: عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق مدرسه‌عالی شهید مطهری، معاون پژوهشی مدرسه‌عالی شهید مطهری، رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مدرسه‌عالی شهید مطهری (سپه‌سالار قدیم)، مدیرمسئول فصلنامه‌ی رهنمون، عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی، مدیر انتشارات مدرسه‌عالی شهید مطهری، اشاره کرد.

وی تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع دکتری در رشته فقه و حقوق خصوصی به انجام رسانده و در درس خارج فقه و اصول از محضر عالمانی چون آیات موسوی بجنوردی، مرعشی، رضوانی، طاهری خرم‌آبادی، امامی کاشانی، محقق داماد و مقام معظم رهبری استفاده نموده است.