دکتر محمود آخوندی

تعداد بازدید:۳۲۲۶
دکتر محمود آخوندی

محمود آخوندی اصل (۱۳۱۲ - ۱۳۹۴) استاد حقوق جزا و نخستین پروفسور حقوقی ایران، از اساتید مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)

محمود آخوندی تحصیلات ابتدایی خود را در اهر آغاز کرد و برای آموزش دوره متوسطه ۶ ساله به تبریز رفت. سپس در رشته حقوق قضایی وارد دانشگاه تهران شد و پس از دریافت لیسانس قضایی راهی شهر نوشاتل سوئیس شد.                                                  

محمود آخوندی، بعد از بازگشت به ایران، در اهر بعنوان اولین دادرس دادگاه شهرستان و بعد رئیس دادگاه بخش مشغول فعالیت شد. شش ماه دادرس علی‌البدل بود. سپس بازپرس دادسرای تبریز شد و مأموریت پیدا کرد در دانشگاه ملی حقوق جزا تدریس کند. کمی بعد او را به کرج منتقل کردند و دادیار این شهر شد. سپس به عنوان دادیار دادسرای تهران منصوب شد و پس از آن به اداره حقوقی دادگستری انتقال پیدا کرد و مأمور خدمت در دانشگاه ملی و معاون آموزشی دانشکده حقوق آن دانشگاه گردید. در سال ۱۳۵۲ به آمریکا رفت و پس از برگشت از آمریکا در دفتر تحقیقات و مطالعات دادگستری مشغول به کار شد و بعد مسئولیت پارلمانی دادگستری را عهده‌دار شد. در واقع طرح‌های دادگستری را وی تهیه می‌کرد. وی معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مسئول پارلمانی دادگستری تهران، رئیس دادگاه جنحه، رئیس دادگاه استان تهران، رئیس دادگاه جنایی، استاد حقوق دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه قم بود.