دکتر محمد ایلخانی

تعداد بازدید:۲۰۸۱
دکتر محمد ایلخانی

محمد ایلخانی ( ۱۳۳۷ - تاکنون) پژوهشگر فلسفه ، استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی و از اساتید مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره) می باشد.

پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه فلسفه یونان، فلسفه قرون وسطی، فلسفه اسلامی، کلام مسیحی و فلسفه دین است .