دکتر مهدی محقق

تعداد بازدید:۳۱۹۱
دکتر مهدی محقق

مهدی محقق (۱۳۰۸- تاکنون) نویسنده، علامه، ادیب، فقیه، مجتهد، نسخه پژوه و پژوهشگر تاریخ پزشکی اسلامی، مصحح و شارح کتب ادبی و فلسفی و فقهی، استاد دانشگاه تهران و مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)

وی اصالتی دامغانی از خاندان محقق داشته و در شهر مشهد به دنیا آمد و دارای مدرک دکتری الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران و دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. وی بنیان‌گذار دائرة‌المعارف تشیع و عضو هیئت امنای بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی و رئیس اسبق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گیل و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

وی ریاست انجمن مفاخر فرهنگی، ریاست انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی، عضویت در هیئت امنای انجمن فلسفه، عضویت در هیئت امنای بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی و عضویت در فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در کارنامۀ علمی و عملی خویش دارند.

دکتر محقق همچنین عضو ایرانی فرهنگستان زبان و ادب مصر است و در فرهنگستان‌های اردن، سوریه، هند و مجمع بین‌المللی فلسفه در قرون وسطی مادرید و مجمع بین‌المللی تاریخ پزشکی لندن  نیز عضویت دارد.