دکتر سیدجعفر شهیدی

تعداد بازدید:۲۸۳۱
دکتر سیدجعفر شهیدی

سید جعفر شهیدی (۱۲۹۷۱۳۸۶) رئیس مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی، استاد تمام دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، از پژوهشگران برجسته زبان و ادبیات فارسی، فقه و تاریخ اسلام و از اساتید مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره) بود.

شهیدی از شاگردان برجسته علی‌اکبر دهخدا و بدیع‌الزمان فروزانفر در دانشگاه تهران بود و در سال ۱۳۴۰ دکترای خود را در رشته ادبیات فارسی و تاریخ دریافت کرد. او همچنین در حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف زیر نظر سید حسین طباطبائی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی تحصیل کرد و درجه اجتهاد داشت. او به‌جز همکاری در تدوین فرهنگ معین و لغت‌نامه دهخدا، ۴ عنوان ترجمه، ۳ عنوان تصحیح و تعداد زیادی تألیف دارد که شماری از کتاب‌های وی به زبان‌های خارجی ترجمه‌شده‌اند و جایزه دریافت کردند.