آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد

تعداد بازدید:۹۷۲۸
آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد

آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد: سید مصطفی محقق احمدآبادی معروف به محقق داماد متولد ۱۳۲۴ خورشیدی ( مجتهد، حقوق‌دان، عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، عضو شورای عالی مدرسه‌عالی شهید مطهری (ره)، عضو هیئت‌امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و استاد حوزه و دانشگاه است). دکتر محقق داماد پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سمت‌های گوناگون اجرائی، قضایی و فرهنگی ایفای نقش کرده است و اینک به‌عنوان استاد و رئیس گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی و خوارزمی تهران، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، ریاست گروه حقوق سازمان مطالعه و تدوین کتاب‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها، عضو هیئت‌داوران خبرگان بدون مدرک، عضو شورای علمی مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، سردبیر فصلنامه نامه فرهنگستان علوم و به خدمات علمی و فرهنگی ادامه می‌دهد.