دکتر نجات‌الله ابراهیمیان

تعداد بازدید:۳۴۶۵
دکتر نجات‌الله ابراهیمیان

نجات‌الله ابراهیمیان (۱۳۴۴- تاکنون) دارای دکتری حقوق از فرانسه، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در دوره ششم بود که در تیرماه سال ۱۳۹۲ با آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدت ۶ سال بعنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد و تا تیرماه سال ۱۳۹۸ در سمت خود باقی بود .

از سوابق ایشان می توان به دادیار دادگستری، ریاست شعب دادگاه عمومی و مستشاری، ریاست شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مدیرکل امور پارلمانی وزارت دادگستری، معاون دادستان انتظامی قضات، عضو هیئت علمی دانشگاه اشاره کرد.