دکتر مهدی شهیدی

تعداد بازدید:۷۲۷۸
دکتر مهدی شهیدی

مهدی شهیدی (1313 1383 ) مجتهد و حقوقدان برجسته ایرانی ، نویسندهٔ کتب دانشگاهی در رشتهٔ حقوق مدنی ، استاد رشتهٔ حقوق در دانشگاه شهید بهشتی تهران و از اساتید مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)

وی در سال ۱۳۴۴  از دانشکده حقوق دانشگاه تهران لیسانس قضایی گرفت و دوره فوق لیسانس را نیز در همین دانشکده به پایان رساند. سپس عازم فرانسه شد و در دانشکده حقوق دانشگاه مون پلیه به ادامه تحصیلات عالی خود پرداخت. سرانجام با ارائه پایان نامه شرط مالکیت موضوع عقد در حقوق اسلام و تطبیق آن با حقوق فرانسه موفق به دریافت دکترای حقوق دولتی شد و به طور همزمان، تحصیلات عالیه (D.E.S) در علوم کیفری را در همین دانشگاه به پایان رساند.

دکتر شهیدی پس از بازگشت به ایران، از سال ۱۳۵۳  به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) درآمد و به تدریس در رشته‌های حقوق خصوصی، حقوق مدنی، حقوق تجارت و اصول فقه در سطوح مختلف، مشغول شد. همچنین در دوره های عالی دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، دانشکده علوم بانکی و دانشکده خدمات اجتماعی به تدریس می‌پردازد. دکتر شهیدی، از اساتید ممتاز دوره فوق لیسانس حقوق و دارنده جایزه علمی به مناسبت استاد ممتاز ایثارگران است .

از سوابق تحصیلی وی می توان به گواهی اجتهاد در مورد علوم فلسفه،ادبیات ، فقه واصول ،کارشناسی وکارشناسی ارشد رشته حقوق بارتبه‌ممتازی ازدانشکده حقوق تهران ، دوره D.E.S ‏حقوق خصوصی ) دیپلم مطالعات عالی دولتی  ازفرانسه ،دوره D.E.S ‏علوم کیفری ) دیپلم مطالعات عالی دولتی (ازفرانسه ، دکترای دولتی حقوق خصوصی از فرانسه ،تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ودانشکده اقتصاد وعلوم بانکی وخدمات اجتماعی اشاره کرد .