دکتر سید علیرضا فروغی

تعداد بازدید:۳۶۶۰
دکتر سید علیرضا فروغی

سید علیرضا فروغی (۱۳۴۲-تا کنون) از سوابق وی میتوان به مدیر گروه مجلات تخصّصی بنیاد اندیشه‌ی اسلامی، معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد اندیشه‌ی اسلامی، معاونت آموزشی مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره) ، عضو شورای علمی ارزیابی مجلات پژوهشی اسلامی، چهارمین جشنواره‌ی مطبوعات،  مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی جشنواره‌ی کتاب دین، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی سازمان تبلیغات اسلامی، مدیر مرکز پژوهش‌های اجتماعی دین وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، تدریس در دانشگاه‌های شهید بهشتی، مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)، علوم قضایی و خدمات اداری، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشگاه امام صادق (ع).
وی دارای تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول و دکتری فقه و حقوق خصوصی از مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره) می‌باشد.