آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی

تعداد بازدید:۱۹۰۹
آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی

ابوالقاسم خزعلی (۱۳۰۴–۱۳۹۴) فقیه، خطیب و از روحانیان سیاستمدار همچنین وی از اساتید مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری (ره) بود.

 مشارکت در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، عضویت در شورای نگهبان برای ۲۰ سال،  عضویت در مجلس خبرگان رهبری تا زمان وفات، جزو مناصب او در جمهوری اسلامی بوده است. وی مؤسس و مسئول بنیاد بین‌المللی غدیر و هم‌چنین از بنیان‌گذاران مجمع جهانی اهل‌بیت بود. ابوالقاسم خزعلی از شاگردان آیت‌الله بروجردی و امام خمینی در فقه و اصول و شاگرد علامه طباطبایی در فلسفه اسلامی بود. تفسیر دو جلدی انوار جاودان از آثار اوست.