دکتر قاسم شعبانی

تعداد بازدید:۷۳۱۳
دکتر قاسم شعبانی

قاسم شعبانی (1340 – تا کنون ) وکیل پایه یک دادگستری ، عضو هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و مشاور رئیس جمهور ،  عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی  و از اساتید مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)