دکتر سیدحسین صفایی

تعداد بازدید:۵۲۰۳
دکتر سیدحسین صفایی

حقوقدان، نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه است. همچنین وی سابقه ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  و تدریس در مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره) را در کارنامه دارد. صفایی هم‌اکنون سردبیر فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی نیز است.

وی بعد از طی دوره‌های ابتدایی و متوسطه ، به تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه قزوین پرداخت .سپس به تهران آمد و به دانشکده الهیات دانشگاه تهران رفت. در سال ۱۳۳۲ مقطع کارشناسی را به اتمام رساند و بلافاصله در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته شد و لیسانس قضایی را با اخذ رتبه اول دریافت کرد. سپس برای اخذ دکتری به فرانسه رفت و در آنجا تحت نظر رنه دیوید از رساله دکتری خود دفاع کرد. پس از مراجعه به ایران از سال ۱۳۴۴ به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول شد و از سال ۱۳۵۲ به عنوان استاد این دانشکده به خدمت مشغول شد. وی همچنین استاد تمام بازنشسته دانشگاه تهران و نیز هم‌اکنون استاد پاره‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران است.

صفایی قبل از انقلاب چندین سال معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود و از سال ۶۷ تا ۷۱ ریاست این دانشکده را بر عهده داشت. وی به مدت ۱۰ سال نیز مسئولیت مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران را داشت.